De Noden van
107.1. Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?
107.2. Het is degene die de wees verstoot,
107.3. Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.
107.4. En wee degenen die bidden,
107.5. En de gebeden achteloos opzeggen.
107.6. En zij, die er mee te koop lopen.
107.7. En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets