Menu
De Waardevol
97.1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
97.2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
97.3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
97.4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)
97.5. In alles Vrede, tot het rijzen van de dageraad.
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets