Abasa
80.1. AAabasa watawalla
80.2. An jaahu al-aAAma
80.3. Wama yudreeka laAAallahu yazzakka
80.4. Aw yaththakkaru fatanfaAAahu alththikra
80.5. Amma mani istaghna
80.6. Faanta lahu tasadda
80.7. Wama AAalayka alla yazzakka
80.8. Waamma man jaaka yasAAa
80.9. Wahuwa yakhsha
80.10. Faanta AAanhu talahha
80.11. Kalla innaha tathkiratun
80.12. Faman shaa thakarahu
80.13. Fee suhufin mukarramatin
80.14. MarfooAAatin mutahharatin
80.15. Bi-aydee safaratin
80.16. Kiramin bararatin
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets