Menu
 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour une meilleure utilisation de nos services. En savoir plus.X

Het Criterio
25."65. Terwijl zij zeggen:""Onze Heer, wend de straf der hel van ons af want de straf daarvan is een voortdurende kwelling."""
25.66. Zij is inderdaad slecht als rustplaats en als tehuis.
25.67. En zij, die, als zij iets besteden, noch spilzuchtig noch vrekkig zijn, maar evenwichtig blijven tussen beide in.
25.68. En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen, en hij die dat doet zal een straf ondergaan.
25.69. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven.
25.70. Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig!
25.71. En hij die berouw heeft, en het goede doet, wendt zich voorzeker berouwvol tot Allah.
25.72. En zij, die niet leugenachtig getuigen en als zi, iets ijdels voorbijgaan, er edelmoedig aan voorbijgaan.
25.73. En zij, die, wanneer zij door tekenen van hun Heer gewaarschuwd worden, daarbij niet doof en blind nedervallen.
25."74. En zij die zeggen: ""Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen."""
25.75. Dit zijn diegenen die beloond zullen worden met de hoogste plaats (in het paradijs) - omdat zij standvastig waren - waar zij zullen worden ontvangen met begroeting en vrede.
25.76. Daarin zullen zij verblijven, uitstekend is dit als verblijf en als rustplaats.
25."77. Zeg: ""Mijn Heer zou niets om U geven als gij niet bidt. Gij hebt de waarheid verloochend en weldra zal de straf (u) worden opgelegd."""
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets