En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour une meilleure utilisation de nos services. En savoir plus.X

News Forum MediaTIC Islam Yabiladies Rencontres العربية Connexion
De Gelovigen
23.1. Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen.
23.2. Die ootmoedig zijn in hun gebeden.
23.3. En die al hetgeen ijdel is, schuwen.
23.4. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat.
23.5. En die hun vleselijke lusten beheersen.
23.6. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.
23.7. Doch degenen die deze perken te buiten gaan, zullen overtreders zijn.
23.8. Zij die zorgzaam zijn voor het hun toevertrouwde en voor hun overeenkomsten.
23.9. En die hun gebeden in acht nemen.
23.10. Dezen zijn de erfgenamen,
23.11. Die het paradijs zullen erven. Zij zullen daarin vertoeven.
23.12. Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei,
23.13. Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats.
23.14. Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed, daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp, dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp, daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees, vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.
23.15. Voorzeker daarna sterft gij.
23.16. En op de Dag der Verrijzenis zult gij worden opgewekt.
Rechercher dans le Coran
Accès sourates
Accès versets